Jejda, stránka nebyla nalezena! Klepněte na nabídku výše pro software, který je švestkový Amazing!

4

0

4

Across the Universe 
od Beatles

Slova vytékají jako nekonečný déšť do papírového kelímku

Když sklouzli vesmírem, divoce klouzali

Prostřednictvím mé otevřené mysli se unášejí smutky a vlny radosti

Vlastnit a hladit mě

Jai Guru Deva, Om

Můj svět nic nezmění

Můj svět nic nezmění

Můj svět nic nezmění

Můj svět nic nezmění

Obrazy zlomeného světla, které přede mnou tančí, jako milion očí

Volají mě dál a dál po celém vesmíru

Myšlenky meandrují jako neklidný vítr uvnitř poštovní schránky

Slepě se zhroutí, když se vydávají skrz vesmír

Jai Guru Deva, Om

Můj svět nic nezmění

Můj svět nic nezmění

Můj svět nic nezmění

Můj svět nic nezmění

Vážíme si vaší zpětné vazby

Děkujeme!

Plum Amazing, LLC