Thông cáo báo chí

Tại đây bạn sẽ tìm thấy tất cả các thông cáo báo chí Plum Amazing cho từng sản phẩm trên Mac, Windows, Android và iOS.

Hãy cho chúng tôi biết nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.

iWatermark + Tiện ích mở rộng / ứng dụng iOS 8 được phát hành cho các nhiếp ảnh gia iPhone: Hình ảnh Watermark nhanh chóng từ bên trong Ứng dụng hình ảnh của Apple với 6 loại hình mờ

iWatermark + Tiện ích mở rộng / ứng dụng iOS 8 được phát hành cho các nhiếp ảnh gia iPhone: Hình ảnh Watermark nhanh chóng từ bên trong Ứng dụng hình ảnh của Apple với 6 loại hình mờ cho NGAY LẬP TỨC: NGÀY:

Đọc thêm "

Giá dựa trên quốc gia chế độ thử nghiệm được kích hoạt để thử nghiệm Hoa Kỳ (Hoa Kỳ). Bạn nên làm các bài kiểm tra trên chế độ duyệt web riêng tư. Duyệt ở chế độ riêng tư với Firefox, cơ rômSafari