Hỗ trợ bán hàng

A: Đi đây. Khu vực này chỉ dành cho các câu hỏi bán hàng về các mặt hàng được mua từ Plum Amazing.

Chỉ cần tải lại bằng cách sử dụng cùng một tài khoản / email mà bạn đã mua. Để biết thêm thông tin, hãy nhấn vào các liên kết để tìm hiểu cách tải xuống ứng dụng bạn đã mua từ Cửa hàng ứng dụng Apple iTunes hoặc từ Cửa hàng Google Play.

Trả lời: Apple và Google kiểm soát mọi thứ liên quan đến việc bán các ứng dụng mà chúng tôi bán.
Nhấn vào đây Apple iTunes Store câu hỏi bán hàng.
Nhấn vào đây Câu hỏi bán hàng trên Cửa hàng Google Play.

Nếu bạn có một câu hỏi bán hàng về việc mua hàng trên trang web Plum Amazing thì hãy hỏi bên dưới.

Chúng tôi cảm kích những phản hồi của bạn

Cảm ơn bạn!

Plum Amazing, LLC