Điều quan trọng cần lưu ý là Apple và Google không tính phí hai lần khi mua hàng trong ứng dụng. Vì bạn sử dụng cùng một người dùng của giao dịch mua ban đầu.

Để khôi phục các giao dịch mua trên nền tảng Apple

 1. Trước hết, hãy xóa ứng dụng khỏi thiết bị của bạn

 2. Nhấn vào Cài đặt trong thiết bị của bạn

 3. Điều hướng đến iTunes và App Store

 4. Nhấn vào Người dùng và đăng xuất

 5. Đăng nhập bằng cùng một ID Apple đã mua ban đầu

 6. Tải lại ứng dụng xuống, chạm vào menu Tùy chọn và chọn Khôi phục giao dịch mua

 7. Xác nhận mật khẩu của bạn nếu cần

 8. Quay lại màn hình chính và nhấn vào biểu tượng để tải xuống nội dung

Để khôi phục giao dịch mua trên Android

 1. Trước hết, hãy xóa ứng dụng khỏi thiết bị của bạn
 2. Nhấn vào Cài đặt trong thiết bị của bạn
 3. Đăng nhập bằng email của bạn (dùng để mua hàng)
 4. Tải xuống ứng dụng và nhấn Tùy chọn> Khôi phục giao dịch mua 
 5. Xác nhận mật khẩu của bạn nếu cần 
 6. Quay lại màn hình clip và nhấn vào biểu tượng để tải xuống