คำถามการขาย

เปลี่ยน 'ปริมาณ' เพื่อแสดงส่วนลดตามปริมาณ

เปลี่ยนประเทศ
ในการแสดงท้องถิ่น:
  • สกุลเงินหรือ
  • ตัวเลือกการชำระเงิน

หากไม่เห็น PayPal สำหรับประเทศใดประเทศหนึ่ง ให้ตั้งค่าเป็น "สหรัฐฯ" หรือ "อื่นๆ" ก็ใช้ได้ดีและจะไม่เปลี่ยนแปลงราคา

เราขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของคุณ

ขอขอบคุณ!

พลัมอะเมซิ่ง, LLC