అమ్మకాల ప్రశ్నలు?

పరిమాణ తగ్గింపును ప్రదర్శించడానికి 'పరిమాణం' మార్చండి.

దేశాన్ని మార్చండి

స్థానికంగా ప్రదర్శించడానికి:

  • కరెన్సీ లేదా
  • చెల్లింపు పద్ధతులు


PayPal ఒక దేశానికి కనిపించకపోతే, కేవలం 'US' లేదా 'Other'కి సెట్ చేస్తే అది బాగా పని చేస్తుంది మరియు ధరను మార్చదు.

మీ అభిప్రాయాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము

ధన్యవాదాలు!

ప్లం అమేజింగ్, LLC