అమ్మకాల ప్రశ్నలు?

పరిమాణ తగ్గింపును ప్రదర్శించడానికి 'పరిమాణం' మార్చండి.

దేశాన్ని మార్చండి
స్థానికంగా ప్రదర్శించడానికి:
  • కరెన్సీ లేదా
  • చెల్లింపు పద్ధతులు

PayPal ఒక దేశానికి కనిపించకపోతే, కేవలం 'US' లేదా 'Other'కి సెట్ చేస్తే బాగా పని చేస్తుంది మరియు ధర మారదు.

మీ అభిప్రాయాన్ని మేము అభినందిస్తున్నాము

ధన్యవాదాలు!

ప్లం అమేజింగ్, LLC