பயன்பாட்டில் உள்ள வாங்குதல்களுக்கு ஆப்பிள் மற்றும் கூகிள் இரண்டு முறை கட்டணம் வசூலிக்காது என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். அசல் வாங்குதலின் அதே பயனரை நீங்கள் பயன்படுத்துவதால்.

ஆப்பிள் இயங்குதளத்தில் வாங்குதல்களை மீட்டெடுக்க

 1. முதலில், உங்கள் சாதனத்திலிருந்து பயன்பாட்டை நீக்கவும்

 2. உங்கள் சாதனத்தில் அமைப்புகளைத் தட்டவும்

 3. ஐடியூன்ஸ் & ஆப் ஸ்டோருக்கு செல்லவும்

 4. பயனரைத் தட்டி வெளியேறவும்

 5. முதலில் வாங்கிய அதே ஆப்பிள் ஐடியுடன் உள்நுழைக

 6. பயன்பாட்டை மீண்டும் பதிவிறக்கவும், விருப்பங்கள் மெனுவைத் தட்டி, வாங்குதல்களை மீட்டமை என்பதைத் தேர்வுசெய்க

 7. தேவைப்பட்டால் உங்கள் கடவுச்சொல்லை உறுதிப்படுத்தவும்

 8. பிரதான திரையில் திரும்பி உள்ளடக்கத்தைப் பதிவிறக்க ஐகான்களைத் தட்டவும்

Android இல் வாங்குதல்களை மீட்டமைக்க

 1. முதலில், உங்கள் சாதனத்திலிருந்து பயன்பாட்டை நீக்கவும்
 2. உங்கள் சாதனத்தில் அமைப்புகளைத் தட்டவும்
 3. உங்கள் மின்னஞ்சலுடன் உள்நுழைக (வாங்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் அதே)
 4. பயன்பாட்டைப் பதிவிறக்கி விருப்பங்கள்> வாங்குதல்களை மீட்டமை என்பதைத் தட்டவும் 
 5. தேவைப்பட்டால் உங்கள் கடவுச்சொல்லை உறுதிப்படுத்தவும் 
 6. கிளிப்ஸ் திரையில் திரும்பி பதிவிறக்கம் செய்ய ஐகான்களைத் தட்டவும்