Det är viktigt att notera att Apple och Google inte tar betalt två gånger för köp i appar. Eftersom du använder samma användare av det ursprungliga köpet.

För att återställa inköp på Apple-plattformen

 1. Först och främst tar du bort appen från din enhet

 2. Tryck på Inställningar på din enhet

 3. Navigera till iTunes & App Store

 4. Tryck på Användare och logga ut

 5. Logga in med samma Apple-ID som ursprungligen köpte

 6. Ladda ner appen igen, tryck på Alternativ-menyn och välj Återställ inköp

 7. Bekräfta ditt lösenord vid behov

 8. Gå tillbaka till huvudskärmen och tryck på ikoner för att ladda ner innehållet

För att återställa inköp på Android

 1. Först och främst tar du bort appen från din enhet
 2. Tryck på Inställningar på din enhet
 3. Logga in med din e-postadress (samma som vid köp)
 4. Ladda ner appen och tryck lätt på Alternativ> Återställ inköp 
 5. Bekräfta ditt lösenord vid behov 
 6. Gå tillbaka till klippskärmen och tryck på ikoner för att ladda ner