Мэдээллийн сангийн борлуулалт ба хөгжлийн асуултууд

Шаардлага болон доорх бүх асуултаа оруулна уу. 

Хариултынхаа дагуу бид тантай шууд холбогдох болно.