Борлуулалтын асуултууд?

Тоо хэмжээний хөнгөлөлтийг үзүүлэхийн тулд 'Тоо хэмжээ' -г өөрчилнө үү.

Change Улс

Орон нутгийг харуулахын тулд:

  • валют эсвэл
  • төлбөрийн сонголтууд


Хэрэв PayPal нь тухайн улсад харагдахгүй байвал "АНУ" эсвэл "Бусад" гэж тохируулбал зүгээр бөгөөд үнийг өөрчлөхгүй.

Таны
санал хүсэлт
талархаж байнаD

Баярлалаа!

Plum Amazing, ХХК

мэдээлэл рүү очих