Борлуулалтын асуултууд?

Тоо хэмжээний хөнгөлөлтийг үзүүлэхийн тулд 'Тоо хэмжээ' -г өөрчилнө үү.

Change Улс
Орон нутгийг харуулахын тулд:
  • валют эсвэл
  • төлбөрийн сонголтууд

Хэрэв PayPal аль нэг улсад харагдахгүй байвал "АНУ" эсвэл "Бусад" гэж тохируулбал зүгээр бөгөөд үнийг өөрчлөхгүй.

Бид таны санал хүсэлтийг үнэлж байна

Баярлалаа!

Plum Amazing, ХХК