פיתוח בסיסי נתונים / אתר / אפליקציות

עבור קבלנות תוכנה אנא ספק את הדרישות והשאלות שלך להלן.

נחזור אליכם עם תשובות.