پشتیبانی فروش

A: برو اینجا. این منطقه فقط برای سؤالات مربوط به فروش در مورد موارد خریداری شده از Plum Amazing است.

فقط آن را با استفاده از همان حساب / ایمیلی که با آن خریداری کرده اید بارگیری مجدد کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی پیوندها ضربه بزنید تا یاد بگیرید چگونه بارگیری مجدد برنامه ای که از آن خریداری کرده اید را بارگیری کنید فروشگاه اپل iTunes یا از بازی فروشگاه گوگل.

پاسخ: اپل و گوگل همه چیز را در رابطه با فروش برنامه های ما که می فروشند کنترل می کنند.
به سؤالات مربوط به فروش فروشگاه iTunes Apple اینجا ضربه بزنید.
در اینجا سؤالات مربوط به فروش فروشگاه Google Play را ضربه بزنید.

اگر در مورد خرید در سایت شگفت انگیز آلو سؤال دارید ، لطفاً در زیر سؤال کنید.

ما از بازخورد شما قدردانی می کنیم

متشکرم!

Plum Amazing، LLC