Επίδειξη βάσεων δεδομένων, λήψεις και ανάπτυξη

Καταχωρίστε τις απαιτήσεις σας και τυχόν ερωτήσεις παρακάτω.

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με απαντήσεις.