Ερωτήσεις πωλήσεων και ανάπτυξης βάσης δεδομένων

Καταχωρίστε τις απαιτήσεις σας και τυχόν ερωτήσεις παρακάτω. 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με απαντήσεις.