Ερωτήσεις πωλήσεων και ανάπτυξης βάσης δεδομένων

Καταχωρίστε τις απαιτήσεις σας και τυχόν ερωτήσεις παρακάτω. 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με απαντήσεις.

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας

Ευχαριστώ!

Plum Amazing, LLC