Εκτεταμένη υποστήριξη

46.50

Εκδοχή:
Αργότερο: 5/23/23
απαιτεί: Εφαρμογή από το Plum Amazing

Η εκτεταμένη υποστήριξη είναι η συνεχιζόμενη υποστήριξη μέσω email μετά την αρχική περίοδο υποστήριξης των 2 ετών και είναι διαθέσιμη για όλη τη διάρκεια ζωής οποιασδήποτε εφαρμογής με την αγορά αυτού του προϊόντος.

Η συνεχής υποστήριξη μέσω email μετά τα πρώτα 2 χρόνια είναι διαθέσιμη για όλη τη διάρκεια ζωής οποιασδήποτε μεμονωμένης εφαρμογής πουλάει το Plum Amazing.

Η εκτεταμένη υποστήριξη είναι μια εφάπαξ πληρωμή που παρέχει στους χρήστες λογισμικού συνεχή πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη και διορθώσεις σφαλμάτων μετά τη λήξη της τυπικής περιόδου υποστήριξης του προϊόντος των 2 ετών. Μπορείτε να αγοράσετε εκτεταμένη υποστήριξη εδώ.

* Εικόνα σχεδιασμένη από macrovector / Freepik"

Η συνεχής υποστήριξη μέσω email μετά τα πρώτα 2 χρόνια είναι διαθέσιμη για όλη τη διάρκεια ζωής οποιασδήποτε εφαρμογής.

Η εκτεταμένη υποστήριξη είναι μια εφάπαξ πληρωμή που παρέχει στους χρήστες λογισμικού συνεχή πρόσβαση σε τεχνική υποστήριξη και διορθώσεις σφαλμάτων μετά τη λήξη της τυπικής περιόδου υποστήριξης του προϊόντος. Μπορείτε να αγοράσετε εκτεταμένη υποστήριξη από την εταιρεία λογισμικού ή από τρίτο προμηθευτή.

Υπάρχουν ορισμένα οφέλη από την αγορά εκτεταμένης υποστήριξης, όπως:

  • Συνεχής πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη: Η εκτεταμένη υποστήριξη παρέχει στους χρήστες πρόσβαση στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας λογισμικού για βοήθεια σχετικά με ζητήματα εγκατάστασης, διαμόρφωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων.
  • Διορθώσεις σφαλμάτων: Η εκτεταμένη υποστήριξη περιλαμβάνει διορθώσεις σφαλμάτων που κυκλοφορούν μετά τη λήξη της τυπικής περιόδου υποστήριξης του προϊόντος. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι το λογισμικό συνεχίζει να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
  • Ενημερώσεις ασφαλείας: Η εκτεταμένη υποστήριξη περιλαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας που κυκλοφορούν για την αντιμετώπιση τρωτών σημείων στο λογισμικό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των χρηστών από κυβερνοεπιθέσεις.
  • Πρόσβαση σε νέες δυνατότητες: Η εκτεταμένη υποστήριξη μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσβαση σε νέες δυνατότητες που κυκλοφορούν μετά τη λήξη της τυπικής περιόδου υποστήριξης του προϊόντος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και λειτουργίες.

 

Γενικά, η εκτεταμένη υποστήριξη είναι πιο ακριβή από την τυπική υποστήριξη. Ωστόσο, το κόστος της εκτεταμένης υποστήριξης μπορεί να αντισταθμιστεί από τα οφέλη που παρέχει, όπως η συνεχής πρόσβαση στην τεχνική υποστήριξη, οι διορθώσεις σφαλμάτων, οι ενημερώσεις ασφαλείας και η πρόσβαση σε νέες δυνατότητες.

Εδώ είναι μερικά από τα πράγματα που είναι διαθέσιμα με εκτεταμένη υποστήριξη από μια εταιρεία λογισμικού:

  • Τεχνική υποστήριξη: Η εκτεταμένη υποστήριξη συνήθως περιλαμβάνει πρόσβαση στην ομάδα τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας λογισμικού για βοήθεια σχετικά με ζητήματα εγκατάστασης, διαμόρφωσης και αντιμετώπισης προβλημάτων. Αυτό μπορεί να είναι ένας πολύτιμος πόρος εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με το λογισμικό.
  • Διορθώσεις σφαλμάτων: Η εκτεταμένη υποστήριξη περιλαμβάνει συνήθως διορθώσεις σφαλμάτων που κυκλοφορούν μετά τη λήξη της τυπικής περιόδου υποστήριξης του προϊόντος. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι το λογισμικό συνεχίζει να λειτουργεί σωστά και με ασφάλεια.
  • Ενημερώσεις ασφαλείας: Η εκτεταμένη υποστήριξη συνήθως περιλαμβάνει ενημερώσεις ασφαλείας που κυκλοφορούν για την αντιμετώπιση τρωτών σημείων στο λογισμικό. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προστασία των χρηστών από κυβερνοεπιθέσεις.
  • Πρόσβαση σε νέες δυνατότητες: Η εκτεταμένη υποστήριξη μπορεί επίσης να περιλαμβάνει πρόσβαση σε νέες δυνατότητες που κυκλοφορούν μετά τη λήξη της τυπικής περιόδου υποστήριξης του προϊόντος. Αυτό μπορεί να βοηθήσει τους χρήστες να παραμένουν ενημερωμένοι με τις πιο πρόσφατες δυνατότητες και λειτουργίες.

 

Εάν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν λογισμικού που πλησιάζει στο τέλος της τυπικής περιόδου υποστήριξης των 2 ετών, ίσως θελήσετε να αγοράσετε εκτεταμένη υποστήριξη. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι θα συνεχίσετε να λαμβάνετε την υποστήριξη και τις ενημερώσεις που χρειάζεστε για να διατηρήσετε την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του λογισμικού.

Σας
Ανατροφοδότηση
εκτιμάται Δ

Ευχαριστώ!

Plum Amazing, LLC

Μετάβαση στο περιεχόμενο