Πατήστε Επικοινωνία Υποστήριξη

Αυτή η περιοχή απευθύνεται μόνο σε οργανώσεις Τύπου και ΜΜΕ.

Έχουμε εκπρόσωπο της εταιρείας που μπορεί να απαντήσει μέσω email, τηλεφώνου ή skype και είναι διαθέσιμο για ερωτήσεις και απαντήσεις, συνεντεύξεις και podcast.

Εκτιμούμε τα σχόλιά σας

Ευχαριστώ!

Plum Amazing, LLC