Ανάπτυξη εφαρμογών και ιστότοπων

Για συμβάσεις λογισμικού, παρακαλούμε να δώσετε τις απαιτήσεις και τις ερωτήσεις σας παρακάτω. 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας με απαντήσεις.